Web escolar - Título

Web escolar

Eduki publikatzailea

Soldata-egituraren udal-estatistika

Nafarroako soldata egitura ikertu eta aztertzea hainbat faktoreren arabera (sexua, nazionalitatea, desgaitasuna, sektore ekonomikoa, adina), eta datuak udalerrika banatzea.
Iruñeko eta bertako auzoetako soldata-egitura ikertzea. 


Hartzaileak: Batxilergoko 1. maila.


Iraupena:

Eskolako 2 saio (50-55 minutu saioko). Esplorazio- eta analisi-fasea.

 •  1. eta 2. jarduerak (saio 1).
 •  3. jarduera (saio 1).

Eskolako 2 saio gutxienez (50-55 minutu saioko). Ikerketa-fasea.

 • 4. jarduera (2 saio gutxienez, sakontze-mailaren arabera).

Helburuak:

 • Aldagai kualitatiboen bidez zehaztutako talde desberdinetako batezbestekoen konparazioan oinarritutako datuak analizatzea eta interpretatzea. 
 • Eguneroko bizitzako estatistika-eragiketa erreal bati lotutako informazioa aurkitzea eta lortzea.

Eduki didaktikoak:

 • Azterlan estatistikoen diseinua. 
 • Datuen kokapena eta antolaketa. 
 • Batezbestekoen konparazioa. 
 • Ehunekoak lortu eta konparatzea (soldata-arrakala).
 • Kartogramak, barra-diagramak (sinpleak eta konparatuak).
 • Aldagai-bikoteen arteko lotura edo erlazioa aztertzea.

Funtsezko konpetentziak (LOMLOE):

 • Matematikako konpetentzia eta zientzia, teknologia eta ingeniaritzako konpetentzia (STEM, ingeleseko siglak)..
 • Konpetentzia digitala. (KD)
 • Konpetentzia pertsonala, soziala eta ikasten ikastekoa. (KPSII)

Metodologia: Lana bikoteka edo taldeka. Lan kolektiboa. Analisi-jarduera.


Behar diren baliabideak: Chromebook-ak. Google kalkulu-orria. Proiektore edo monitore elkarreragilea. 


Beste gai batzuekiko harremana: Informatika. Gizarte Zientziak. Ekonomia.