Web escolar - Título

Web escolar

Eduki publikatzailea

Saskibaloi partida

Zer jokalari atera behar dut partida goitik behera aldatzeko? Sakabanatzearen ideia ulertzea, batezbesteko bera duten datuetatik abiatuta, eta erabakiak hartzen nola lagun diezagukeen ulertzea.


Hartzaileak: DBHko 2. mailatik DBHko 4. mailara. DBHko 3. mailarako gomendagarria.


Iraupena:

Eskolako 2-3 saio (50-55 minutu saioko).


Helburuak:

  • Datuak interpretatzea.
  • Datuen sakabanatzea analizatzea.

Eduki didaktikoak:

  • Datuak bildu eta antolatzea. 
  • Zentralizazio-parametroak estatistika deskribatzailean (media) eta grafikoak interpretatzea (puntu-diagrama, lerro-diagrama).
  • Sakabanatze-parametroak (heina, batez besteko desbideratze absolutua, bariantza eta desbideratze tipikoa).
  • Google-ren kalkulu-orria erabiltzea.

Funtsezko konpetentziak (LOMLOE):

  • Matematikako konpetentzia eta zientzia, teknologia eta ingeniaritzako konpetentzia (STEM, ingeleseko siglak).
  • Konpetentzia digitala. (KD)
  • Konpetentzia pertsonala, soziala eta ikasten ikastekoa. (KPSII)

Metodologia: Lana bikoteka. Lan kolektiboa. Analisi-jarduera.


Behar diren baliabideak: Chromebooks. Google-ren kalkulu-orria. Proiektore edo monitore elkarreragilea. 


Beste gai batzuekiko harremana: Informatika. Gizarte Zientziak. Ekonomia. Gorputz Hezkuntza.